CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HÀO

Địa chỉ: 328 Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương
Email: huyhaocorp@gmail.com
Điện thoại: +84 - 650-3718-172 ; +84 - 650-6520-030
Điện thoại di động: +84 - 909 203 817 ; +84 - 917-030-030
Fax : +84 - 6503753556
Website : http://www.huyhaocorp.com/ruou/
Tên bạn: (*)
Địa chỉ email: (*)
Điện thoại:
Tiêu đề thông điệp: (*)
Nội dung thông điệp: